Skip to main content
Logotypy projektów unijnych, rzeczypospolitej oraz funduszów europejskich
telefon

Telefon

+48 33 854 26 40
Adres

Adres

Szpitalna 11, Ustroń
  • bip

Izba przyjęć

Pacjent dostarcza oryginał skierowania do Izby Przyjęć lub Biura Zarządu Śląskiego Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o. albo może go wysłać przesyłką poleconą. Do Izby Przyjęć prowadzi od zewnątrz samodzielne wejście (na zdjęciu) usytuowane na lewo od głównego wejścia do Centrum Reumatologii Sp. z o.o.

Izba przyjęć zdjęcie

Oddziały Reumatologii i Oddziały Rehabilitacji Narządu Ruchu

Lekarska Komisja Przyjęć po analizie skierowania potwierdza kategorię wskazaną na nim przez lekarzą kierującego albo kwalifikuje pacjenta do odpowiedniej kategorii medycznej. Pacjenta zakwalifikowanego do kategorii medycznej "przypadek pilny" umieszcza się na liście oczekujących przed pacjentami zakwalifikowanymi jako przypadek stabilny. O szacowanej dacie przyjęcia do szpitala pacjent powiadamiany jest telefonicznie.

Oddział Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej

Do zabiegu operacyjnego pacjent zostaje zakwalifikowany przez lekarza ortopedę tutejszego szpitala.

1.  Pacjenci posiadający skierowanie do Poradni Chrurgii Urazowo-Ortopedycznej rejestrują się na wizytę telefonicznie: 33/856 80 87.

2.  Pacjenci posiadający skierowanie do Odziału Chrurgii Urazowo-Ortopedycznej, wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę, umawiają wizytę w sekretariacie w/w oddziału (tel.:33/854 26 40  wew.174, 374).

3.  Pacjenci zakwalifikowani do zabiegu operacyjnego o terminie przyjęcia na oddział informowani są telefonicznie, w terminie około 6 dni przed planowanym zabiegiem.

4.  Pacjenci zakwalifikowani do zabiegu operacyjnego zgłaszają sie w Izbie Przyjęć w wyznaczonym dniu o 6:30, gdzie przeprowadza się formalności związane z przyjęciem na oddział (skierowanie na oddział na dany dzień znajduje się w Izbie Przyjęć). 

5. Obowiązkowe dokumenty niezbędnie przy przyjęciu do szpitala:

- dowód osobisty
- karta ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy pacjentów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ).

Izba przyjęć zdjęcie

Przyjęcie na oddział

O ustalonym terminie przyjęcia pacjent informowany jest pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem.

W wyznaczonym terminie pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć - w godzinach od 8:00 do 11:00 - gdzie przeprowadzane są formalności związane z przyjęciem do szpitala. Pacjentom przyjmowanym danego dnia do oddziałów szpitalnych (jak i osobie odbierającej pacjenta wypisywanego ze szpitala) przysługuje możliwość bezpłatnego wjazdu na parking przy Izbie Przyjęć. Na czas pobytu w szpitalu pacjent może zostawić samochód na przyszpitalnym parkingu - opłata wynosi 10 zł za dzień. 

Do szpitala pacjent obowiązkowo zabiera ze sobą następujące dokumenty niezbędnie przy przyjęciu:

- dowód osobisty
- kartę ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy pacjentów Śląskiego Oddziału wojewódzkiego NFZ).

Po dokonaniu niezbędnych formalności w Izbie Przyjęć pacjent kierowany jest na właściwy oddział.

Na oddział pacjent zabiera ze sobą:

- leki w oryginalnych opakowaniach pobierane z powodów innych niż reumatyczne
- posiadaną dokumentację medyczną (zdjęcia rtg, karty informacyjne, itp)
- rzeczy osobiste, które w Izbie Przyjęć przepakowuje do torby szpitalnej.

W razie poważnych przeszkód uniemożliwiających przyjazd należy bezzwłocznie powiadomić Izbę Przyjęć  - tel. 33/854 26 40 wew. 210 lub 220.