Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server548898/ftp/web/templates/reu_1/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

 

 logo

Centrum Reumatologii Sp. z o. o. realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich  „Poprawa warunków pracy pracowników zatrudnionych w szpitalu”

Cel projektu:
Działania w zakresie projektu przyczynią się bezpośrednio do poprawy warunków pracy. Poszczególne grupy zawodowe w Centrum Reumatologii Sp. z o. o. zostaną doposażone w skuteczne narzędzia pracy umożliwiające redukcję niekorzystnych czynników zdrowotnych.

Wartość projektu: 339 862,50 zł
Dofinansowanie projektu ze środków europejskich : 288 883,12 zł
Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 10 195,88 zł

 
www.mapadotacji.gov.pl