Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

Nasi lekarze są aktywni także naukowo. Ich publikacje ukazują się zarówno w branżowych pismach krajowych jak i zagranicznych.

 dr n.med. A. Zoń-Giebel


 

Scand J Rheumatol.2016 Oct 24

The association between insulin-like growth factor 1 (IGF-1), IGF-binding proteins (IGFBPs), and the carboxyterminal propeptide of type I procollagen (PICP) in pre- and postmenopausal women with rheumatoid arthritis.

Szeremeta A, Jura-Półtorak A, Komosińska-Vassev K, Zoń-Giebel A, Kapołka D, Olczyk K.

PubMed.gov - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27775453

 


 

Osteoarthritis Cartilage.2006 Feb;14

Lipid peroxidation and antioxidant enzymes in synovial fluid of patients with primary and secondary osteoarthritis of the knee joint.

Ostalowska A, Birkner E,Wiecha M, Kasperczyk S, Kasperczyk A, Kapolka D, Zon-Giebel A.

PubMed.gov - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16289733

 


 

PLoS One.2010 Aug 26

Does the KIR2DS5 gene protect from some human diseases?

Nowak I, Majorczyk E, Wiśniewski A, Pawlik A,Magott-Procelewska M, Passowicz-Muszyńska E, Malejczyk J, Płoski R,Giebel S, Barcz E,Zoń-Giebel A, Malinowski A,Tchórzewski H, Chlebicki A,Łuszczek W, Kurpisz M,Gryboś M, Wilczyński J, Wiland P, Senitzer D, Sun JY,Jankowska R, Klinger M, Kuśnierczyk P.

PubMed.gov - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20865034

 


 

 dr n.med. K. Pethe-Kania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Pethe-Kania, J. Sadlik, Z. Gburek, Metaanalysis of Patiens with Reiter’s syndrome, The European League Against Rheumatism, EULAR,97, Vienna, Austria, Nov. 19-22, 1997, p. 490
 2. Pethe-Kania, J.Sadlik, Z.Gburek, Losy chorych z zespołem Reitera, Reumatologia 1998, 36, ss. 356-365
 3. Sadlik, K. Pethe-Kania, Z. Gburek, „Sjögren’s syndrome in Rheumatologic Clinic”, 2nd Central European Congress of Rheumatology under patronage of EULAR, 13-16 May, 1998, Warszawa, p. 246
 4. Pethe-Kania, J. Sadlik, Z. Gburek, Osteoporoza w chorobach reumatycznych, X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, IV Krakowskie Sympozjum Osteoporozy, Kraków, 23-26 wrzesień, 1999, p. 37
 5. Straszecka, J. Goździk, Z. Gburek, K. Pethe-Kania, E.J. Kucharz, Profesjonalne wsparcie społeczne w ocenie chorych na reumatoidalne zapalenie stawów oraz sklerodermię układową, XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Wrocław, 15-18 czerwca 2000, s. 281
 6. Pethe-Kania, Zespół Reitera – wieloletnie obserwacje, Reumatologia, 2005, 43; 5: ss. 243-251
 7. Pethe-Kania, Z. Kidoń, D. Kania, Nowoczesna metoda oceny wyników rehabilitacji chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, Rehabilitacja w praktyce, nr 4 2007, ss. 41-44
 8. Kidoń, K. Pethe-Kania, D. Kania, Wykorzystanie platformy stabilograficznej do oceny stanu chorego po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, Pomiary, Automatyka, Kontrola, vol. 54, nr 2, 2008, ss. 71-75
 9. Kidoń, D.Kania, J.Fiołka, K.Pethe-Kania, Stanowisko stabilograficzne do oceny stanu pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 11, 2008, ss. 253-258
 10. Pethe-Kania, D.Kania, J.Opara, Z.Kidoń, E.Filipiak, Badanie nad posturometrią u osób po endoprotezoplastyce stawu biodrowego- wyniki wstępne, I Śląskie Sympozjum Reumatologii i Rehabilitacji 14-15 kwietnia 2011, Ustroń
 1. Łukaszewicz, Z. Kidoń, D. Kania, K. Pethe-Kania, Ocena symetrii postawy z wykorzystaniem miar stopnia symetrii bilateralnej i obrotowej trajektorii stabilograficznej, Przegląd Elektrotechniczny, R. 89, Nr 7, 2013, ss. 197-201
 1. Kidoń, D. Kania, K. Pethe-Kania, Stabilografia nadążna w procesie przywracania symetrii postawy, Przegląd Elektrotechniczny, R. 89, Nr 9, 2013, ss. 87-93
 1. Pethe-Kania, H. Wawrzyk-Uchrońska, J. Opara, Fizjoterapia w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa, Rehabilitacja w praktyce, 1/2013 , ss. 44-48
 1. K. Pethe-Kania , Stabilograficzne metody oceny symetrii postawy , Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, IV Śląskie Spotkania Reumatologiczne, 22-24 październik 2015r  ,Wisła.
 1. Łukaszewicz, D. Kania, Z. Kidoń, K. Pethe-Kania, Ocena symetrii postawy w teście stabilografii nadążnej, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 1, 2014, ss. 51-55
 2. Łukaszewicz, D. Kania, Z. Kidoń, K. Pethe-Kania, Posturographic methods for body posture symmetry assessment, Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences, Vol. 63, No. 4, 2015, pp. 907-917
 3. Łukaszewicz, Z. Kidoń, D. Kania, K. Pethe-Kania, Postural symmetry evaluation based on shape analysis of directionally modified follow-up posturographic trajectory, Elektronika ir Elektrotechnika, Vol. 22, No. 5, 2016, pp. 84-88
 4. Pethe-Kania, J. Opara, D. Kania, Z. Kidoń, T. Łukaszewicz, The follow-up posturography in rehabilitation after total hip arthroplasty, Acta of Bioengineering and Biomechanics, vol. 19, No. 1, 2017, pp.97-104