Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji
w Ustroniu Sp. z o.o.

W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia pacjent (jego przedstawiciel ustawowy bądź upoważniona przez niego osoba) winien złożyć w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej Centrum Reumatologii wypełniony wniosek o udostępnienie dokumentacji lub przesłać drogą e-mailową (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) prośbę o jej udostępnienie. Prośba powinna zawierać informacje dotyczące rodzaju dokumentacji medycznej (kartoteka z poradni, karta wypisowa z pobytu na oddziale, wyniki badań z konkretnego dnia), dane pacjenta: imię i nazwisko, numer PESEL, adres do korespondencji, numer kontaktowy oraz określenie formy dostarczania dokumentacji - odbiór osobisty przez pacjenta (lub przedstawiciela ustawowego bądź osobę upoważnioną), przesyłka za pobraniem lub w formie skanów na adres e-mailowy (dotyczy tylko kartotek z poradni do 3 wizyt).

Chcąc uzyskać wyciąg, odpis, kopię lub wydruk dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia w poradniach naszego szpitala pacjent (przedstawiciel ustawowy bądź upoważniona przez niego osoba) winien zgłosić się do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Centrum Reumatologii.

Udostępnianie wydruków lub kopii dokumentacji medycznej następuje nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku (przesłania prośby).

Udostępnienie odpisów lub wyciągów dokumentacji medycznej następuje nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku (przesłania prośby).

W przypadku, gdy ze względu na dużą ilość dokumentacji medycznej nie jest możliwe jej wydanie w terminach, o których mowa powyżej, pacjent informowany jest niezwłocznie o terminie udostępnienia dokumentacji.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej