Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server548898/ftp/web/templates/reu_1/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

 

Klauzula informacyjna dla Pacjentów Śląskiego Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o.

 

Szanowni Pacjenci.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu (43-450) przy ul. Szpitalnej 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000527630,NIP: 5482667715, REGON: 2436937971, reprezentowana przez: Janusza Króla – Prezesa Zarządu.

Dane do kontaktu:

 • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • numer telefonu: 33 854 26 40
 • Inspektor Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; telefon: 512 088 677 

Twoje Prawa:

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

Cel przetwarzania:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu  prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej oraz jej archiwizacji.  Państwa dane osobowe będą również przetwarzane w celu rozliczenia udzielonych usług medycznych pod względem księgowym oraz w przypadku świadczeń finansowanych ze środków publicznych, również dla celów rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innymi organami Państwa, jeżeli wymagają tego przepisy prawa.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii (np. dane dotyczące zdrowia), podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • podmioty zewnętrzne serwisujące infrastrukturę medyczną oraz IT, w której przetwarzane są dane osobowe,
 • podmioty dostarczające i serwisujące specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane w celu świadczenia usług medycznych, w których przetwarzane są dane osobowe,
 • podmioty, którym przekazuje się dokumentację medyczną celem jej wybrakowania,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi medyczne, np. badania diagnostyki laboratoryjnej, usługi Rezonansu Magnetycznego, Tomografii Komputerowej.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jak również Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku  Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie -  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie.

                                                                                                                                                                                              Zarząd Spółki