Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

 

Zdrowy powrót do pracy – wczesna interwencja

 

 1 grudnia w naszym Centrum odbyły się warsztaty poświęcone tematyce oceny efektywności i opłacalności programów wczesnej diagnostyki w chorobach reumatologicznych ze szczególnym uwzględnieniem warunków polskich.

 

 W spotkaniu wzięli udział m.in. Danuta Kapołka, dyrektor ds. medycznych Centrum Reumatologii w Ustroniu, Magdalena Władysiuk, prezes Stowarzyszenia CEESTAHC, Brygida Kwiatkowska – Krajowy Konsultant w dziedzinie reumatologii, Aleksandra Zoń-Giebel – lekarz z Centrum Reumatologii.

To kontynuacja zapoczątkowanego przez Stowarzyszenie CEESTAHC tematu. Stowarzyszenie w latach 2013-2015 przeprowadziło cykl szkoleń edukacyjnych pt. „Zdrowy powrót do pracy. Rola aktywnych instytucji publicznych”. Spotkania dotyczyły problematyki aktywności zawodowej osób ze schorzeniami układu kostno-stawowego, późnej diagnostyki tych schorzeń oraz powrotów do pracy i aktywizacji zawodowej.