urna CR29.09.2023 LOKAL WYBORCZY W CENTRUM REUMATOLOGII

Przekazujemy nformację o utworzeniu na terenie Centrum Reumatologii Sp. z o.o. w Ustroniu lokalu wyborczego. 

wybory lokal w CR