Kadr zdjęcia użytego w dalszej części tekstu, przedstawia bardzo dużych rozmiarów różnokolorową bańkę mydlaną, przez którą widać bawiące się dzieci.21.06.2023 VII PLENER INTEGRACYJNY W OLR "BUCZE"

Kolejna, już siódma, edycja integracyjnego pleneru artystycznego organizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie odbyła się na terenie, wchodzącego w skład Centrum Reumatologii w Ustroniu Sp. z o.o., Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego Bucze w Górkach Wielkich. Czerwcowy plener, realizowany przy współudziale Skoczowskiego Stowarzyszenia Zobaczyć Marzenia i Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, przebiegł pod hasłem „Zdrowy i bezpieczny”.

Celem integracyjnego spotkania była edukacja dla bezpieczeństwa i zdrowia oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Dla uczestników pleneru przygotowano, między innymi, warsztaty artystyczne i przyrodniczo-krajoznawcze, zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry planszowe, zabawy edukacyjne.   

Zdjęcie przedstawia panoramę części placu plenerowego, z usytuowanymi tu miejscami prowadzenia warsztatów artystycznych. Na pierwszym planie: dzieci i młodzież przy malarskich sztalugach,

Na zdjęciu: grupa młodzieży pracująca podczas warsztatów rękodzielniczych.

Zdjęcie ogromnej, różnokolorowej bańki mydlanej, którą utworzyły dwie kobiety. Przez bańkę widać bawiące się dzieci.

Zdjęcie ilustruje plastyczne zajęcia warsztatowe dzieci. Na pierwszym planie: już ukończone prace uczestników zajęć.