Grafika przedstawia logo Europejskiego Towarzystwa Znieczulenia Regionalnego i Leczenia Bólu.17.10.2022 LEKARZ CENTRUM REUMATOLOGII W ZARZĄDZIE ESRA!

Informujemy o tym z ogromną satysfakcją. Kierownik bloku operacyjnego Centrum Reumatologii w Ustroniu dr n. med. Andrzej Daszkiewicz został wybrany do zarządu Europejskiego Towarzystwa Znieczulenia Regionalnego i Terapii Bólu (ESRA) na kadencję 2022 - 2025.

ESRA zrzesza anestezjologów szczególnie zainteresowanych wszelkimi rodzajami znieczulenia regionalnego oraz leczeniem bólu, w tym przede wszystkim, inwazyjnymi  technikami leczenia bólu przewlekłego. Do Europejskiego Towarzystwa Znieczulenia Regionalnego i Terapi Bólu dr n. med. Andrzej Daszkiewicz należy od 15 lat. Ma już za sobą jedną 3-letnią kadencję w zarządzie, a w ostatnich latach był przedstawicielem Polski w Radzie Delegatów ESRA.

Zdjęcie doktora Andrzeja Daszkiewicza oraz skan certyfikatu, poświadczającego jego wybór do zarządu ESRA.

Warto nadmienić, że w lutym tego roku na łamach renomowanego miesięcznika Regional Anesthesia & Pain Medicine, został opublikowany artykuł omawiający minimalne wymagania dokumentacji znieczulenia regionalnego (Recommendations for effective documentation in regional anesthesia: an expert panel Delphi consensus project), opracowane przez grupę 77 ekspertów z Europejskiego oraz Amerykańskiego Towarzystwa Znieczulenia Regionalnego i Terapii Bólu (ESRA oraz ASRA). W gronie współautorów omawianego przez prestiżowy periodyk opracowania był dr n. med. Andrzej Daszkiewicz.