Na grafice widnieje napis: Profilaktyka osteoporozy w Centrum Reumatologii w Ustroniu oraz logo szpitala.24.06.2022 ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH NA OSTEOPOROZĘ

Dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę. To choroba szkieletu, którą charakteryzuje zwiększone ryzyko złamań kości w następstwie zmniejszenia ich odporności mechanicznej. Podstępna, bardzo groźna, "cichy złodziej kości". Może latami nie dawać objawów, by jej pierwszym symptomem stało się od razu wystąpienie złamania. Zaliczana jest do głównych chorób cywilizacyjnych.

Wyróżnia się osteoporozę pierwotną i osteoporozy wtórne. Osteoporoza pierwotna występuje u około 20 - 25% kobiet po menopauzie i w mniejszym odsetku u starszych mężczyzn. Wtórne osteoporozy wystąpić mogą w przebiegu różnych chorób, przy niedoborach pokarmowych, w trakcie stosowania niektórych leków, podczas unieruchomienia i dotyczą również dzieci.

W Śląskim Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o. trwa realizacja, finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, projektu "Profilaktyka osteoporozy w makroregionie śląskim". Jego adresatkami są panie w wieku od 50 do 70 lat - zagrożone złamaniami niskoenergetycznymi oraz chore, z już dokonanymi złamaniami. Nadal można zgłaszać się do udziału w tym projekcie, a pomocne informacje dostępne są na poniższym plakacie i na naszej stronie internetowej w zakładce PROJEKTY UE/PROFILKTYKA OSTEOPOROZY.

 Plakat zachęcający panie w wieku od 50 do 70 lat, by skorzystały z bezpłatnych badań w ramach profilaktyki osteoporozy.

Podstawowym narzędziem w rozpoznaniu osteoporozy jest densytometria. Określa ona gęstość mineralną kości, co pozwala: wykryć osteoporozę przed wystąpieniem złamania, oszacować ryzyko wystąpienia złamania w przyszłości oraz określić wskazania do terapii farmakologicznej i ją monitorować. Do wykonania tego - bezpiecznego - (minimalna dawka promieniowania RTG) nie potrzeba skierowania od lekarza (jedynym przeciwwskazaniem jest ciąża). Badanie densytometryczne można wykonać w Centrum Reumatologii w Ustroniu od poniedziałku do piątku (7:00 - 14:35), a rejestracja telefoniczna (33/854 29 42 oraz 33/854 26 40 wew. 222) odbywa się w godzinach otwarcia Pracowni Densytometrycznej. Szczegółowe informacje znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładkach: O SZPITALU/PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE-DENSYTOMETRYCZNA oraz USŁUGI/BADANIA DENSYTOMETRYCZNE.