Grafikę stanowi logo z nazwą szpitala05.04.2022 ZMIANA NAZWY SPÓŁKI

Informujemy, że 7 marca 2022 roku do rejestru przedsiębiorców KRS została wpisana nowa nazwa naszej Spółki. Od dnia wpisu obowiązuje nazwa: Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o.

Nazwa Spółki została zmieniona na wniosek jej Zarządu skierowany do Walnego Zgromadzenia Wspólników. To zmiana o charakterze formalnym. Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP, Regon, skróconą nazwę - Centrum Reumatologii Sp. z o.o. - oraz numer rachunku bankowego.