Grafika z napisem: Masz 40 lat lub więcej? Skorzystaj z pakietu bezpłatnych badań diagnostycznych i bądź zdrów!"PROFILAKTYKA 40+" - ZAPRASZAMY NA DIAGNOSTYKĘ

Centrum Reumatologii w Ustroniu Sp. z o.o.zaprasza na diagnostykę "Profilaktyka 40 PLUS". Osoby chętne do udziału w programie pilotażowym, po wygenerowaniu skierowania z Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lub po uzyskaniu wsparcia konsultanta z infolinii Domowej Opieki Medycznej, prosimy o rejestrację pod numerem telefonu 573-150-146 w godzinach 11:00 - 14:00.

Plakat promocyjny z informacjami dotyczącymi pakietów badań diagnostycznych dla kobiet i mężczyzn.

Na badanie prosimy stawić się na czczo. Gabinet zabiegowy przyszpitalnej przychodni znajduje się na parterze - w obrębie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (po lewej stronie od wejścia głównego szpitala). Do punktu pobrań należy zgłosić się z próbką moczu oraz próbką kału (jeśli takie badania zostały wygenerowane na skierowaniu), pamiętając, by były one dostarczone w jednorazowych pojemnikach dostępnych w aptekach. Osoba uczestnicząca w programie pilotażowym będzie miała pobraną krew do badań laboratoryjnych, jak i wykonane pomiary: ciśnienia tętniczego krwi, masy ciała, wzrostu, obwodu pasa, oznaczenia miarowości pracy serca oraz obliczony wskaźnik BMI.

Plakat promocyjny z informacjami, co należy zrobić po wykonaniu badań diagnostycznych.

W przypadku dalszych wątpliwości lub pytań dotyczących swojego stanu zdrowia lub badań profilaktycznych, prosimy skonsultować się ze swoim lekarzem rodzinnym / lekarzem POZ.