Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

 

 

 edit

 
                                      

 

03.12.2019  PACJENCI Z PROGRAMÓW

Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. skutecznie pozyskuje środki na programy, które rozszerzają zakres jego możliwości leczenia. To sprawia, że pod opiekę naszych lekarzy trafia coraz więcej pacjentów.
W lipcu 2017 roku szpital zaczął realizować program wczesnego wykrywania Reumatoidalnego Zapalenia Stawów (RZS), a od kilku miesięcy zaangażowany jest również w program profilaktyki osteoporozy. Dzięki udziałowi w programie badań przesiewowych RZS (program potrwa do 31 grudnia 2021 roku) już przyjęliśmy i zdiagnozowaliśmy ponad 700 nowych pacjentów. Natomiast pierwsze pacjentki objęte programem wczesnego wykrywania osteoporozy planujemy przyjąć w styczniu. – Celem tego programu jest wdrożenie skoordynowanego systemu wczesnej identyfikacji kobiet zagrożonych złamaniami niskoenergetycznymi oraz chorych z już dokonanymi złamaniami. Projekt zakłada ścisłą współpracę pomiędzy lekarzami ośrodków Podstawowej Opieki Zdrowotnej a specjalistami z Centrum Reumatologii Sp. z o.o. W sumie programem ma być objętych 1800 pacjentek w wieku 50-70 lat oraz ośrodki POZ z trzech województw: śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Pacjentki po wizycie u lekarza POZ będą kierowane na diagnozę specjalistyczną do naszego Centrum, gdzie zostaną objęte opieką specjalistów – mówi Janusz Król, prezes zarządu Centrum Reumatologii Sp. z o.o.

 

projekt

Na realizację „Programu badań przesiewowych RZS w Centrum Reumatologii w Ustroniu” zostało pozyskanych prawie 1 mln 650 tys. zł dofinansowania, a na projekt „Profilaktyka osteoporozy w makroregionie śląskim” ponad 1 mln 30 tys.