Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

 

 

 zdjęcie mess 3    23.10.2019      GIGANTYCZNA INWESTYCJA .BLOK W ROK!

 

 23 października 2019 roku Prezes Zarządu Janusz Król podpisał umowę na modernizację bloku operacyjnego z  Krzysztofem Króliczkiem Prezesem firmy Przedsiębiorstwo Budowlane ,,KOMPLEKS''- Krzysztof Króliczek i Wspólnicy Spółka Jawna. Głównym wykonawcą prac modernizacyjnych została firma z Jastrzębia Zdroju, która została wyłoniona w drodze postępowania przetargowego spośród trzech firm.

 

   

      

 

 

Inwestycja ta stanowi jedno z największych i najbardziej oczekiwanych przedsięwzięć realizowanych dotychczas w Spółce. W jego ramach powstanie blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi oraz pozostałą integralną infrastrukturą, przebudowana zostanie szósta ,ostatnia kondygnacja budynku. Budowa potrwa 12 miesięcy, oddanie inwestycji zaplanowano na koniec 2020 roku. Modernizacja bloku operacyjnego, na którym operowanych jest średnio 1000 pacjentów rocznie wyniesie 11 866 469,95 zł z czego szpital otrzymał dofinansowanie w kwocie 10 086 499,46 złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.Budowa potrwa 12 miesięcy, oddanie inwestycji zaplanowano na koniec 2020 roku.

W ramach projektu powstaną dwie w pełni wyposażone sale operacyjne, sterylizatornia oraz pomieszczenia do nadzorowania pacjentów przed i po zabiegach. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę bloku operacyjnego wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji i doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny wykorzystywany do znieczulenia, przeprowadzania zabiegów i monitorowania czynności życiowych pacjentów. 

 

 W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na pozostałą część wyposażenia oraz sprzęt medyczny.

 

zdjecie mess