Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

SZUKAMY PRACOWNIKÓW DO NASZEGO LABORATORIUM

Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu poszukuje KIEROWNIKA PRACOWNI DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ORAZ PRACOWNIKA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

KIEROWNIK - Wymagania niezbędne – Aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, specjalizacja z medycznej diagnostyki laboratoryjnej.

PRACOWNIK - Wymagania niezbędne – Aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
• Administrator danych i kontakt do niego: Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu (43-450) przy ul. Szpitalnej 11.
• Kontakt do inspektora ochrony danych: We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się elektronicznie z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko Pracownik administracyjno- organizacyjny w projekcie UE
• Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Pracownik administracyjno- organizacyjny w projekcie UE (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Prezes Zarządu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
• Uprawnienia:
o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
• Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.