Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

Centrum Reumatologii realizuje program wczesnego wykrywania RZS

Centrum Reumatologii w Ustroniu realizuje program wczesnej diagnostyki Reumatoidalnego Zapalenia Stawów. Stworzona ścieżka diagnostyczna przyspiesza kontakt z lekarzem specjalistą i ewentualną diagnozę.

Reumatoidalne zapalenie stawów dotyka co setną osobę w naszym kraju. Nie leczone sprawia ból i prowadzi do poważnych powikłań. Dlatego też Centrum Reumatologii z Ustronia w porozumieniu z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, realizuje program bezpłatnej diagnostyki reumatoidalnego zapalenia stawów.

Celem programu jest zmniejszenie opóźnień diagnostycznych i poprawa wczesnej wykrywalności RZS w celu zapewnienia utrzymania lub powrotu do aktywności zawodowej chorych na RZS. Realizacja programu obejmuje współpracę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) ze specjalistą reumatologiem, przyjmującym pacjenta w naszym ośrodku wczesnej diagnostyki zapalenia stawów – mówi Cezary Tomiczek, prezes Centrum Reumatologii w Ustroniu.

W ramach programu lekarz POZ przeprowadza bezpłatne dwie wizyty. Kwalifikują się na nie pacjenci z bólem i obrzękiem przynajmniej jednego stawu. Następnie po wykonaniu wstępnych badań pacjent trafia do Ośrodka Wczesnej Diagnostyki w Centrum Reumatologii w Ustroniu. Wizyta tam ustalana jest w trybie pilnym – do 14 dni roboczych. Pacjent ma wykonywaną pełną diagnostykę w kierunku zapalenia stawów w ciągu kolejnych 14 dni w trakcie 2 wizyt lekarskich, finansowanych w ramach programu.

W przypadku rozpoznania RZS pacjent jest kierowany do leczenia w Poradni Reumatologicznej w miejscu zamieszkania lub w naszym szpitalu. Lekarz POZ otrzymuje pisemną informację zwrotną o ustalonej kontynuacji leczenia pacjenta w Poradni Reumatologicznej. Pacjent niespełniający kryteriów rozpoznania RZS zostaje przekazany do dalszego leczenia w poradni POZ z pisemną dokumentacją wizyty i zaleceniami.

W ramach projektu zostanie przebadanych w Ośrodku Wczesnej Diagnostyki 1200 osób. Lista lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej objętych programem dostępna jest TUTAJ. Dla lekarzy i pielegniarek z ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej przygotowane zostały również szkolenia i warsztaty. 

Projekt bezpłatnej diagnostyki reumatoidalnego zapalenia stawów realizowany jest w ramach Ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje w zakładce projektu TUTAJ.