Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

Zjazd XXIII Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Podczas XXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego odbyły się wybory Zarządu Głównego PTR na kolejną kadencję. Funkcję Prezesa PTR objął Prezes-Elekt poprzedniej kadencji prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko.

Prezesem-Elektem został prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski.

W skład Zarządu Głównego PTR wchodzą także Prezes poprzedniej kadencji prof. dr hab. Eugeniusz J. Kucharz oraz wybrani przez Zjazd Delegatów członkowie:

- Marzena Olesińska

- Hanna Przepiera–Będzak
- Bogdan Batko
- Sławomir Jeka

- Piotr Leszczyński
- Marcin Stajszczyk
- Piotr Wiland
- Zbigniew Żuber

Z uznaniem przyjmujemy ponowny wybór do Zarządu Głównego PTR pracownika naszego szpitala, dr. Marcina Stajszczyka, kierownika Oddziału Reumatologii i Chorób Autoimmunologicznych Centrum Reumatologii w Ustroniu.

Jednocześnie miło nam poinformować, że dr Marcin Stajszczyk w trakcie XXXIII Zjazdu PTR w Szczecinie został uhonorowany medalem PTR za wieloletnią działalność na rzecz społeczności reumatologów i pacjentów reumatologicznych w Polsce.

zjazd XXIII PTR