Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

19.10.2017 r

 

Szanowni Państwo!

Z satysfakcją informujemy, że od 01.09.2017 rozpoczęliśmy udział w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Reumatoidalnego Zapalenia Stawów, umożliwiający szybką ścieżkę diagnostyczną. Program został opracowany z udziałem Ministerstwa Zdrowia i jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zapraszamy jednostki Podstawowej Opieki Zdrowotnej do zawarcia współpracy w ramach tego programu, co pozwoli Państwu kierować pacjentów do naszego Ośrodka Wczesnej Diagnostyki Zapalenia Stawów.


Celem programu jest zmniejszenie opóźnień diagnostycznych i poprawa wczesnej wykrywalności RZS w celu zapewnienia utrzymania lub powrotu do aktywności zawodowej chorych na RZS spośród grupy docelowej programu. Realizacja programu obejmuje współpracę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) ze specjalistą reumatologiem.