Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

 

Zarząd Centrum Reumatologii Sp.z o.o.

 

Prezes Zarządu - Cezary Tomiczek

 

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej Centrum Reumatologii Sp. z o.o. - Krzysztof Jazowy
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Centrum Reumatologii Sp. z o.o. - Mirosław Duży
Sekretarz Rady Nadzorczej Centrum Reumatologii Sp. z o.o. - Sebastian Warzecha

Dyrektor ds. Medycznych - Krystyna Semenowicz-Siuda

Dyrektor ds. Administracyjno-Finansowych - Krzysztof Herok


Główny Księgowy - Teresa Wawrzeczko