Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Specjalizujemy się w badaniach w kierunku reumatologii i autoimmunologii. Rocznie w naszej pracowni wykonywanych jest ok. 150 tysięcy badań. Są to badania przede wszystkim w zakresie hematologii, analityki ogólnej, biochemii, immunodiagnostyki (m.in. hormony), chorób zakaźnych, koagulologii , oznaczamy antygen HLAB-27 (wykonywany pod kątem diagnostyki zapalenia stawu kręgosłupa). Pracujemy na wysokospecjalistycznym, nowoczesnym sprzęcie. Dysponujemy komorą laminarną. Zajmujemy się m.in. anaprofilamii bezpośrednio związanymi z chorobami reumatologicznymi, co wiąże się ze specjalizacją Centrum, którego częścią jesteśmy. Opracowujemy panel reumatyczny. Wykonujemy badania pacjenta pod kątem endoprotez, ale także prowadzimy diagnostykę tarczycy, cukrzycy. Wykonujemy badania związane z osteopenią, wykonujemy analizę poziomu witaminy D3 w organizmie. Prowadzimy badania w kierunku boreliozy, badamy płyny stawowe i śródoperacyjne. Pobieramy i analizujemy wymazy z gardła i ran.

W naszej pracy staramy się maksymalnie efektywnie wykorzystywać czas. Biurokracja ograniczona jest do minimum. Pomaga nam w tym poczta pneumatyczna, która pozwala na przesyłanie z wszystkich oddziałów, w specjalnych tubach, materiału do badania. Uzyskane wyniki elektronicznie natychmiast są wysyłane na oddziały jako informacja zwrotna.

Codzienną pracę usprawnia także sieć informatyczna. Specjalny aparat zaczytuje polecenia ze skierowań z oddziałów i poradni specjalistycznych. Po zaopatrzeniu go w odczynniki automatycznie wykonuje badanie. Sieć szpitalna SQL Zelnet po autoryzacji wysyła wyniki bezpośrednio do sieci informatycznej szpitala Mediqus.

W godzinach pracy laboratorium, od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do 14.35, wykonujemy także badania komercyjne. Materiał do badań pobierany jest do godz. 10.00. Nasze laboratorium obsługuje na co dzień 7 oddziałów szpitalnych, 3 poradnie i pacjentów komercyjnych.

Mamy szerokie plany. W tym wykonywanie badań pod kątem zróżnicowania w kierunku grypy. Planujemy wykonywanie specjalistycznych testów alergologicznych i testów pod kątem nietolerancji pokarmowych.

Działająca w naszym Centrum Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej jest miejscem, gdzie można odbyć staż specjalistyczny. Kadra stanowi o sile naszej pracowni. Na stałe pracuje tu 3 specjalistów, diagnosta laboratoryjny, który jest w trakcie specjalizacji a także 3 techników analityki medycznej.

W PRACOWNI DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ WYKONYWANE SĄ BADANIA Z ZAKRESU:

I.   Hematologii i koagulologii
II.  Analityki ogólnej
III. Biochemii
IV.  Immunologii
V.   Diagnostyki chorób zakaźnych
VI. Autoimunologii

Posiadana aparatura pozwala na wykonanie wysokospecjalistycznego panelu badań, zgodnie z profilem Szpitala jak również w zakresie profilaktyki podstawowej.
Sprzęt laboratoryjny znajdujący się w Pracowni umożliwił wprowadzenie badań metodami biologii molekularnej, między innymi HLA-B27.
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej tutejszego Szpitalu jest miejscem stażowym w ramach specjalizacji podstawowych z dziedziny laboratoryjnej diagnostyki medycznej.
W lutym 2010 roku zakończona została modernizacja laboratorium. Celem tej modernizacji oprócz upiększenia architektury i dostosowania pomieszczeń do zmieniających się technologii medycznych było ulepszenie organizacji pracy. Cel ten osiągnęliśmy poprzez usprawnienie komunikacji ”od i do laboratorium”. Zastosowaliśmy znane ale nie spotykane w szpitalnictwie polskim rozwiązanie a mianowicie zainstalowaliśmy pierwszą pocztę pneumatyczną do transportu wewnątrzszpitalnego.
System poczty pneumatycznej współpracuje z istniejącym nowoczesnym systemem komputerowym Szpitala. Laboratoryjna sieć informatyczna łączy wszystkie analizatory i odbiera zlecenia ze szpitala i przychodni.