Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

 

 

NASZ SZPITAL

Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Zietka Sp. z o.o. to znana od wielu lat placówka zdrowotna położona w malowniczym Beskidzie Śląskim. O lokalizacji Szpitala i jego budowie na południowo-zachodnim stoku Równicy, w mającym status uzdrowiska Ustroniu,  zadecydowały warunki klimatyczne, piękny górski krajobraz i rodzima solanka, a także bliskość złoża borowinowego.
Przez wszystkie lata swojej działalności Szpital uzyskał wysoki poziom usług medycznych, łącząc najnowsze osiągnięcia naukowe z praktyczną diagnostyką, farmakoterapią, leczeniem operacyjnym (tradycyjnym jak również przy użyciu artroskopu) i rehabilitacją. Stał się także szkołą reumatologów i reumoortopedów (wykształcił około 60 specjalistów) dla Śląska i Zagłębia.

Działalność medyczna Szpitala w zakresie:
Reumatologii
Schorzeń narządu ruchu
Rehabilitacja pooperacyjna
Rehabilitacja poszpitalna
Operacje stawów biodrowych
Operacje stawów kolanowych
Inne operacje narządu ruchu

Świadczenia Centrum Reumatologii Sp. z o.o.

Leczenie na:
2 oddziałach reumatologicznych
2 oddziałach rehabilitacyjnych
1 oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia urazowo-ortopedyczna
Poradnia reumatologiczna

Usługi komercyjne

W warunkach szpitalnych i  ambulatoryjnych:

diagnostyka i leczenie  chorób reumatycznych
diagnostyka i leczenie ortopedyczne
rehabliltacja narządu ruchu

W warunkach ambulatoryjnych:

pełna diagnostyka laboratoryjna chorób reumatycznych
badania obrazowe (RTG, USG, Densytometria), rezonans magnetyczny
 
Diagnostyka, leczenie, rehabilitacja
Całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska
Pobyt w pokoju jedno- dwu- lub trzyosobowym

Śląskie Centrum Reumatologii jest największym w Polsce Szpitalem o profilu reumatologicznym obejmującym opieką około 12% populacji. Obecnie leczonych jest 5,5 tysiąca pacjentów rocznie w czterech oddziałach reumatologicznych, dwóch rehabilitacyjnych i jednym chirurgii urazowo-ortopedycznej. W naszym Szpitalu stale przeprowadzana jest modernizacja, wymieniany i uzupełniany jest sprzęt diagnostyczny, terapeutyczny i rehabilitacyjny. Pozwala nam to iść w stronę nowoczesności, nadążać za wyzwaniami czasów, lepiej zaspokoić potrzeby chorych, podnosić jakość usług, organizacji, zarządzania oraz wyglądu otoczenia. Sposób zarządzania Śląskim Centrum Reumatologii w Ustroniu gwarantuje wysoką jakość usług medycznych, dobre dla pacjenta warunki leczenia oraz możliwość rozwijania nowych skutecznych metod walki z chorobami i dolegliwościami dotykającymi każdego z nas.

Głównym zadaniem Szpitala jest leczenie dolegliwości poprzez bezpośrednią interwencję medyczną. Staramy się również, poza zapewnieniem pacjentom leczenia na wysokim poziomie, zgodnie ze standardami międzynarodowymi i z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, zabiegać o jak najlepsze samopoczucie każdej osoby leczonej w naszym Szpitalu. To indywidualne podejście spotyka się z uznaniem i wyraźnym zadowoleniem, a jest ono możliwe dzięki wyspecjalizowanej i doświadczonej kadrze, którą stanowią ludzie oddani temu co robią, odpowiedzialni, z dużym doświadczeniem w niesieniu pomocy chorym reumatycznym, przygotowani do samodzielnej pracy. Istotną rolę w dbałości o dobrą kondycję psychiczną i samopoczucie pacjenta ma także odpowiednia estetyka obiektu i jego otoczenie.

Misja Śląskiego Centrum Reumatologii zawiera się w zdaniu:

„CZŁOWIEK POMAGA CZŁOWIEKOWI”

 

  • iso