Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
 
 
Dział Przyjęć
Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna
Depozyt
Opieka Duszpasterska
Ogłoszenia
Aktualności
 
 
Śląski Szpital
Reumatologiczno
- Rehabilitacyjny
im. gen. Jerzego Ziętka

43 - 450 Ustroń
ul. Szpitalna 11
Tel. +48 33 854 26 40
Fax.+48 33 854 35 99
Planowanie, zmiana
terminów wizyt do
poradni reumatologicznej
i urazowo-ortopedycznej
Biuro Obsługi Pacjenta
(33) 856-80-87 lub.wewn.333
szpital@reumatologiczny.pl
sekretariat@reumatologiczny.pl
lekarze@reumatologiczny.pl
kadry@reumatologiczny.pl
zaopatrzenie
@reumatologiczny.pl
www.reumatologiczny.pl
Informacja o polityce cookies
 
DZIAŁ PRZYJĘĆ
Zasady przyjęcia na oddziały szpitalne Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Ustroniu


Przyjęcie do Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego odbywa się na podstawie skierowania od lekarza specjalisty reumatologa, ortopedy, neurologa, z którym Pacjent zgłasza się do Działu Przyjęć lub oryginał skierowania przesyła pocztą poleconą.

ODDZIAŁ REUMATOLOGII I REHABILITACJI


Skierowania, które wpłynęły na leczenie w tutejszym szpitalu na oddziały reumatologiczny i rehabilitacyjny są rozpatrywane przez komisję lekarską i dzielone do przyjęcia w trybie nagłym lub planowanym (określenie trybu przyjęć wynika ze stanu zdrowia: pilny, stabilny) a następnie wpisywane w kolejkę oczekujących na przyjęcie.
Pacjent do miesiąca powiadamiany jest pisemnie o przewidywanym terminie przyjęcia.

!!!! W pierwszej kolejności przyjmowani są chorzy do wczesnej rehabilitacji po operacjach lub urazach. Pacjenci z przewlekłymi chorobami narządu ruchu są przyjmowani zgodnie z kolejką w miarę wolnych miejsc. Termin przyjęcia na oddział rehabilitacyjny może zostać przyśpieszony tylko w miarę wolnych miejsc z rezygnacji. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia przyśpieszenie na oddziały rehabilitacyjne realizowane jest w miarę wolnych miejsc.ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ


Pacjent, który posiada skierowanie na oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej i wyraża chęć leczenia w Naszym Szpitalu w pierwszej kolejności powinien zgłosić się do Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej. Zasady rejestracji do poradni znajdują się w zakładce Specjalistyczna Przychodna Przyszpitalna.
Przyjęcie na oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Poradni Ortopedycznej tutejszego Szpitala, który ustala termin zabiegu zgodnie z trybem przyjęcia wynikającego ze stanu zdrowia pacjenta*.
Z wyznaczonym terminem Pacjent zgłasza się do Działu Przyjęć.
PRZYJĘCIE NA ODDZIAŁO terminie przyjęcia pacjent informowany jest pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem (nie dotyczy w przypadku pilnym).


W wyznaczonym terminie Pacjent zgłasza się do Działu Przyjęć w godzinach od 8.00 do 10.00, gdzie przeprowadza się formalności związane z przyjęciem do szpitala.

Do szpitala Pacjent obowiązkowo zabiera ze sobą następujące dokumenty niezbędnie przy przyjęciu:

Dowód osobisty
Kartę ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy pacjentów śląskiej kasy chorych)
Dokument uprawniający do bezpłatnych świadczeń leczniczych


Po dokonaniu niezbędnych formalności w Dziale Przyjęć Pacjent kierowany jest na właściwy oddział.


Na oddział Pacjent zabiera ze sobą:

Posiadaną dokumentację leczenia (zdjęcia rtg, karty informacyjne itp)
Ręczniki (w tym duży kąpielowy), podomkę, pantofle, bieliznę osobistą, strój gimnastyczny, dres, tenisówki, przybory do mycia oraz siatkę lub worek do przenoszenia rzeczy na zabiegi.
Leki pobierane z powodu innych chorób niż reumatyczne

W razie poważnych przeszkód uniemożliwiających przyjazd należy bezzwłocznie powiadomić Dział Przyjęć Planowanych - tel. 33 854 26 40 wew 220
 
   
 
Projekt, wykonanie i utrzymanie strony www - Marek Landowski - www.marlan.pl