Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

IZBA PRZYJĘĆ

Zasady przyjęcia na oddziały szpitalne Centrum Reumatologii Sp. z o.o.

Przyjęcie do Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacjii i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. odbywa się na podstawie skierowania od lekarza z którym Pacjent zgłasza się do Działu Przyjęć lub oryginał skierowania przesyła pocztą poleconą.

ODDZIAŁY REUMATOLOGII I ODDZIAŁY REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU

Skierowania, które wpłynęły na leczenie w tutejszym szpitalu na oddziały reumatologiczne oraz oddziały rehabilitacji narządu ruchu są rozpatrywane przez komisję lekarską i klasyfikowane do przyjęcia jako przypadek pilny lub stabilny, a następnie wpisywane w kolejkę oczekujących na przyjęcie. Pacjent w terminie ok. 1 miesiąca powiadamiany jest pisemnie o szacowanej dacie przyjęcia.

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ

Pacjent do operacji ortpedycznej bądź zabiegu zostaje zakwalifikowany przez lekarza ortopedę tutejszego Szpitala.

1.  Pacjent posiadający skierowanie do Poradni Chrurgii Urazowo-Ortpedycznej rejestruje się na wizytę w Biurze Obsługi Pacjenta (tel.: 33-856 80 87);

2.  Pacjent posiadający skierowanie do Odziału Chrurgii Urazowo-Ortpedycznej wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę, umawia wizytę w sekretariacie w/w oddziału
       (tel.:33-854 2640  wew.174);

3.  Pacjenci zakwalifikowani do zabiegu o terminie przyjęcia na oddział informowani są telefonicznie, w terminie około 6 dni przed planowanym zabiegiem;

4.  Pacjenci zakwalifikowani do operacji ortopedycznej zobowiązani są do zgłoszenia się w Izbie Przyjęć w wyznaczonym terminie o godz.:7:00, gdzie przprowadza się formalności związane z przyjęciem
      na oddział;

5. Obowiązkowe dokumenty niezbędnie przy przyjęciu do szpitala:
      - dowód osobisty
      - kartę ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy pacjentów Śląskiego Oddziału NFZ)
     

 

PRZYJĘCIE NA ODDZIAŁ

O terminie przyjęcia pacjent informowany jest pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem.

W wyznaczonym terminie Pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć w godzinach od 8:00 do 11:00, gdzie przeprowadza się formalności związane z przyjęciem do szpitala.

Do szpitala Pacjent obowiązkowo zabiera ze sobą następujące dokumenty niezbędnie przy przyjęciu:
- dowód osobisty
- kartę ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy pacjentów śląskiej kasy chorych)

Po dokonaniu niezbędnych formalności w Izbie Przyjęć Pacjent kierowany jest na właściwy oddział.

Na oddział Pacjent zabiera z sobą:

- leki w oryginalnych opakowaniach pobierane z powodów innych niż reumatyczne
- posiadaną dokumentację leczenia (zdjęcia rtg, karty informacyjne, itp)
- ręczniki (w tym duży kąpielowy),
- szlafrok, pantofle, bieliznę osobistą,
- strój gimnastyczny, dres, tenisówki,
- przybory do mycia 
- siatkę lub worek do przenoszenia rzeczy na zabiegi.

W razie poważnych przeszkód uniemożliwiających przyjazd należy bezzwłocznie powiadomić Izbę Przyjęć  - tel. 33 854 26 40 wew.: 210 lub 220