Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

 

 

PRZECHOWYWANIE OSOBISTYCH RZECZY PACJENTA W DEPOZYCIE UBRAŃ

  1. Depozyt ubrań znajduje się w Izbie Przyjęć Centrum Reumatologii Sp. z o.o.
  2. Osobą odpowiedzialną materialnie za przechowywanie osobistych rzeczy pacjenta jest salowa Izby Przyjęć
  3. Rzeczy pacjenta przechowywane są w magazynie (depozycie ubrań)
  4. Osobiste rzeczy po przepakowaniu w Izbie Przyjęć pacjent zabiera z sobą na oddział
  5. Klucze do magazynu znajdują się w Izbie Przyjęć
  6. Przejęcie rzeczy oraz ich odbiór odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 13:00