Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

Zabiegi z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej

Konsultacja CENA
Konsultacja ortopedyczna bez badań dodatkowych (konsultacja obejmuje również kwalifikację do leczenia operacyjnego) 200 PLN
Badania Diagnostyczne
RM,TK,USG,RTG - wg odrębnych cenników  
Pakiety
Pakiet RTG – konsultacja lekarza ortopedy, RTG do dwóch okolic anatomicznych 200 PLN

Pakiet Wiskosuplementacja – konsultacja ortopedyczna wraz z podaniem dostawowym leku (SynviscOne®, Durolane)

870 PLN

Zabiegi Krótkoterminowe

Kolano
Artroskopia operacyjna (usunięcie łąkotki, ciała wolnego itd.) 3 500 PLN
Artroskopowe szycie łąkotki 3 500 PLN + koszt implantów
(od 600 do1800 PLN)
Rekonstrukcja chrząstki metodą plastyki mozaikowej 3 200 PLN+ koszt implantów
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego z przeszczepem własnym + ewentualny szew łąkotki (600 za każdy implant) 8 000 PLN+ koszt szycia łękotki
(od 600 do1800 PLN)
Usunięcie kaletki (bursy) przedrzepkowej, ganglionu, cysty Bakera 1 800 PLN
Biodro i Kość Udowa
Operacja biodra trzaskającego 2 500 PLN
Stopa i Staw Skokowy
Leczenie operacyjne ostróg piętowych 1 000 PLN
Artroskopia stawu skokowego 3 500 PLN
Ręka i Nadgarstek
Choroba de Quervaina – uwolnienie pierwszego przedziału prostowników 1 350 PLN
Zespół kanału nadgarstka 1 350 PLN
Zespół rowka nerwu łokciowego 1 500 PLN
Choroba (przykurcz) Dupuytrena, zależnie od rozległości od 2200 do 2800 PLN
Palec zatrzaskujący – przecięcie więzadła A1 900 PLN
Torbiel galaretowata nadgarstka metodą otwartą 1 500 PLN
Inne
GPS Recover – wstrzyknięcie leku (czynnika wzrostu) do stawu i/ lub więzadeł 1 500 PLN
Usunięcie ganglionu (guza tkanek miękkich w zależności od wielkości) od 500 do 1 200 PLN

Operacje

Kolano
Osteotomia korekcyjna koślawości kolana 7 500 PLN
Endoprotezoplastyka całkowita kolana z implantem 19 000 PLN
Endoprotezoplastyka połowiczna kolana z implantem 15 000 PLN
Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana z koniecznością rekonstrukcji kostnej przy użyciu przeszczepów kostnych 20 000 PLN
Operacyjna korekcja, otwarta rekonstrukcja śródstawowa, okołostawowa, usztywnienie, wycięcie patologii (z badaniem histopatologicznym, TK) w obrębie kolana 4 000 PLN
Biodro i Kość Udowa
Endoprotezoplastyka cementowa biodra 13 000 PLN
Endoprotezoplastyka bezcementowa biodra 17 000 PLN
Endoprotezoplastyka całkowita stawu biodrowego głowa bipolarna 17 000 PLN
Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra z koniecznością rekonstrukcji kostnej przy użyciu przeszczepów kostnych 19 000 PLN
Kapoplastyka stawu biodrowego 20 000 PLN
Trzpień przynasadkowy stawu biodrowego 18 000 PLN
Trzpień przynasadkowy stawu biodrowego + artykulacja ceramiczna 21 000 PLN
Stopa i Staw Skokowy
Hallux metodą Scarf, Chevron, VanNes od 3000 do 4000 PLN + 600 PLN
koszt implantu
Usztywnienie palucha z użyciem płytki kompresyjnej tytanowej (bardzo duże halluksy i paluch sztywny)

3500 PLN
+ ok. 1700 PLN

koszt implantu

Operacja Weila palca szponiastego i młotkowego 500 PLN
+ koszt implantu
Operacja palucha koślawego z użyciem śrub lub drutów K od 2000 do 3000 PLN
Paluch koślawy + palce młotkowate (usztywnienie stawu PIP) 3000 PLN (za paluch) + 300 PLN za każdy palec
+ koszt implantów
Szycie ścięgna Achillesa 4 000 PLN
Bark, Staw Łokciowy, Ręka
Zabieg artroskopowy w zespole konfliktu podbarkowego 3000 PLN
Zespół bólowy bocznego przedziału łokcia („łokieć tenisisty”) 1 600 PLN
Artroskopowa plastyka stawu barkowo-obojczykowego 3 000 PLN
Endoprotezoplastyka pierwotna stawu ramiennego (bez kosztu implantu) 8 000 PLN
+ koszt implantu (od 6000 do 12 000 PLN)
Endoprotezoplastyka stawu łokciowego 6 000PLN
+ koszt implantu
Rekonstrukcja rotatorów (zależnie od rozległości uszkodzenia, ilości i typu użytych implantów) od 5000 do 7000 PLN
Artroskopowa stabilizacja stawu ramiennego (w nawrotowej niestabilności; zależnie od rozległości uszkodzenia, ilości i typu użytych wszczepów) od 6000 do 8000 PLN
Otwarta stabilizacja stawu ramiennego – zabieg sposobem Latarjet 6 000 PLN
Otwarta repozycja i stabilizacja wewnętrzna złamania dalszego końca kości promieniowej płytką 5 500 PLN
Artroza stawu czworobocznego śródręcznego kciuka z implantem 3 000 PLN
+ koszt implantu (od 2 500 do 3 500 PLN)
Artroza stawu czworobocznego śródręcznego kciuka – wycięcie kości czworobocznej większej 3 000 PLN
Operacyjna stabilizacja złamania kości łódeczkowatej 4 500 PLN
Operacyjna stawu rzekomego kości łódeczkowatej nadgarstka 6 000 PLN
Osteotomia korekcyjna nieprawidłowego zrostu złamania dalszego końca kości promiennej 6 500 PLN
Rekonstrukcja w zastarzałym uszkodzeniu ścięgna zginacza 3 500 PLN
Resekcja głowy kości promieniowej 3 000 PLN
Szycie ścięgien prostownika 2 500 PLN
Szycie ścięgien zginacza 3 000 PLN
Usztywnienie nadgarstka 6 500 PLN
EPP nadgarstka 6 500 PLN
+ koszt implantu
Złamania Kończyn
Operacyjne leczenie, złamanie, zwichnięcie w obrębie kończyny dolnej (bez stopy) z użyciem gwoździa ryglowanego, zespolenie
z użyciem dynamicznego stabilizatora zewnętrznego
7 000 PLN
Opóźniony zrost, staw rzekomy kończyny górnej/dolnej 8 000 PLN
Usunięcie podskórne położonego materiału zespalającego (oprócz kości udowej) od 2 500 PLN
Usunięcie podskórnie położonego materiału zespalającego z kości udowej 3 000 PLN

 

Inne

Operacyjne: Tenotomia, wydłużenie ścięgna, nacięcie torebki stawowej, uwolnienie przykurczu, redresja stawu, zabiegi na mięśniach
i ścięgnach  
2 000 PLN
Usunięcie wyrośli kostnej od 900 do 2000 PLN