Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

Szpitalne Pobyty Komercyjne

Rehabilitacja CENA

Pobyt i leczenie pokój 1-osobowy

w tym:

 • koszt hotelowy - osobodzień w pokoju 1 osobowym
 • niezbędna diagnostyka i leczenia
 • zabiegi rehabilitacyjne (do 4 dziennie)

230 PLN

120 PLN

55 PLN

55 PLN

Pobyt i leczenie pokój 2-osobowy

w tym:

 • koszt hotelowy - osobodzień w pokoju 2 osobowym
 • niezbędna diagnostyka i leczenie
 • zabiegi rehabilitacyjne (do 4 dziennie)

210 PLN

100 PLN

55 PLN

55 PLN

Reumatologia

Pobyt i leczenie pokój 1-osobowy

w tym:

 • koszt hotelowy - osobodzień w pokoju 1 osobowym
 • niezbędna diagnostyka i leczenia
 • zabiegi rehabilitacyjne (do 3 dziennie)

290 PLN

120 PLN

120 PLN

50 PLN

Pobyt i leczenie pokój 2-osobowy

w tym:

 • koszt hotelowy - osobodzień w pokoju 2 osobowym
 • niezbędna diagnostyka i leczenie
 • zabiegi rehabilitacyjne (do 3 dziennie)

270 PLN

100 PLN

120 PLN

   50 PLN

Reumoortopedia

(dotyczy świadczeń medycznych nie ujętych w szczegółowym cenniku dla chirurgii urazowo-ortopedycznej)

Pobyt i leczenie pokój 1-osobowy

w tym:

 • koszt hotelowy - osobodzień w pokoju 1 osobowym
 • niezbędna diagnostyka i leczenia

910 PLN

120 PLN

790 PLN

Pobyt i leczenie pokój 2-osobowy

w tym:

 • koszt hotelowy - osobodzień w pokoju 2 osobowym
 • niezbędna diagnostyka i leczenie

890 PLN

100 PLN

790 PLN

Koszt implantu w zależności od potrzeby pacjenta należy wliczyć do kosztów pobytu  
Średni koszt implantu 6500 PLN