Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

Cennik Usług Medycznych – Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

USŁUGA - POBRANIE MATERIAŁU DO BADAŃ 2,50 PLN
HEMATOLOGIA                                        
Morfologia krwi obwodowej 6,00 PLN
Morfologia krwi obwodowej z rozmazem manualnym 8,00 PLN
Retikulocyty 8,00 PLN
OB 4,00 PLN
KOAGULOLOGIA
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) 7,00 PLN
INR (czas protrombinowy) 7,00 PLN
Fibrynogen                                                                                                                            7,00PLN
D-dimery 28,00 PLN
ANALITYKA OGÓLNA
Mocz analiza ogólna                                                                   6,00 PLN
Białko Bence-Jones`a w moczu                                                  25,00 PLN
Białko całkowite w moczu 6,00 PLN
Krew utajona w kale                                                                   15,00 PLN
Kał na pasożyty                                                                         11,00 PLN
Kał na obecność antygenu Giardia lamblia                                 26,00 PLN
Płyn stawowy                                                                              40,00 PLN
Preparat bezpośredni z nakłucia 10,00 PLN
BIOCHEMIA
AST (aminotranzferaz asparaginowa) 6,00 PLN
ALT (aminotranzferaz alaninowa) 6,00 PLN
ALP (fosfataza alkaliczna) 7,00 PLN
ACP (fosfataza kwaśna) 8,00 PLN
APK (izoenzym kostny) 7,00 PLN
Bilirubina całkowita 6,00 PLN
Bilirubina bezpośrednia (związana) 6,00 PLN
Bilirubina pośrednia (wolna) 1,00 PLN
GGTP 7,00 PLN
Amylaza 
6,00 PLN
Lipaza 7,00 PLN
Mocznik 6,00 PLN
Kreatynina + GFR – wskaźnik czynności nerek 5,00 PLN
Kwas moczowy 6,00 PLN
LDH (Dehydrogenaza mleczanowa) 6,00 PLN
CPK 9,00 PLN
CK-MB                                                                                       11,00 PLN  
Troponina Ths (o wysokiej czułości) 24,00 PLN
NT-PRO-BNP 95,00 PLN
Cholesterol całkowity 5,00 PLN
Cholesterol frakcji HDL (lipoproteiny o wysokiej gęstości) 5,00 PLN
Cholesterol frakcji LDL (lipoproteiny o niskiej gęstości) 1,00 PLN
Triglicerydy 6,00 PLN
Lipidogram 17,00 PLN
Glukoza 5,00 PLN
Test glikemiczny (na czczo) 5,00 PLN
Test glikemiczny (po 60 min)                                                                     5,00 PLN
Test glikemiczny (po 120 min) 5,00 PLN
Hemoglobina glikowana HbA1C                                                19,00 PLN
Sód 6,00 PLN
Potas 6,00 PLN
Chlorki 10,00 PLN
Magnez 5,00 PLN
Fosfor nieorganiczny 5,00 PLN
Wapń całkowity 5,00 PLN
Wapń zjonizowany 6,00 PLN
Żelazo 6,00 PLN
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) 11,00 PLN
UIBC (ukryta zdolność wiązania żelaza) 11,00 PLN
Białko całkowite 6,00 PLN
Proteinogram 13,00 PLN
Albumina 6,00 PLN
ASO 
16,00 PLN
RF 12,00 PLN
CRP – białko C-reaktywne 13,00 PLN 
Frakcje dopełniacza C3                                                          38,00 PLN
Frakcje dopełniacza C4                                                          38,00 PLN
IgA (Immunoglobuliny w klasie A) 20,00 PLN
IgG (Immunoglobuliny w klasie G) 20,00 PLN
IgM (Immunoglobuliny w klasie M) 20,00 PLN
IgE (Immunoglobuliny w klasie E) 22,00 PLN
Krioglobuliny w surowicy                                                          20,00 PLN
ILOŚCIOWE BADANIE MOCZU
Amylaza w moczu 5,00 PLN
Białko całkowite w DZM - dobowa zbiórka moczu 6,00 PLN
Kwas moczowy w DZM - dobowa zbiórka moczu 6,00 PLN
Kreatynina w DZM - dobowa zbiórka moczu 5,00 PLN
Fosfor nieorganiczny w DZM - dobowa zbiórka moczu 5,00 PLN
Wapń całkowity w DZM - dobowa zbiórka moczu 5,00 PLN
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
TSH 13,00PLN
FT3                                                                                            13,00 PLN
FT4                                                                                            13,00 PLN
Przeciwciał przeciw TG (tyreoglobulinie) 30,00 PLN
Przeciwciał przeciw TPO (peroksydazie tarczycowej) 30,00 PLN
HORMONY PŁCIOWE
FSH  
21,00 PLN
LH                                                                                              21,00 PLN
Estradiol                                                                                     21,00 PLN
Progesteron                                                                                20,00 PLN
Prolaktyna                                                                                  21,00 PLN
beta HCG                                                                                   27,00 PLN
Testosteron                                                                                 20,00 PLN
HORMONY
ACTH                                                                                          31,00 PLN
Kortyzol                                                                                      24,00 PLN
PTH [parathormon]                                                                   30,00 PLN
Witamina D3 50,00 PLN
Witamina 25-OH D3/D2                                                            55,00 PLN
MARKERY NOWOTWOROWE
AFP 20,00 PLN
CA-125 35,00 PLN
CA-15.3                                                                                    35,00 PLN
CA-19.9                                                                                    35,00 PLN
CEA 21,00 PLN
PSA                                                                                          25,00 PLN
PSA-wolny     30,00 PLN
DIAGNOSTYKA ANEMII
Witamina B12 25,00 PLN
Kwas foliowy 23,00 PLN
Ferrytyna 17,00 PLN
Transferyna 20,00 PLN
DIAGNOSTYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH
HBs antygen 15,00 PLN
HBs przeciwciała 25,00 PLN
HCV przeciwciała 25,00 PLN
HIV 1/2 przeciwciała 22,00 PLN
Toksoplazma przeciwciała w klasie IgG 25,00 PLN
Toksoplazma przeciwciała w klasie IgM 25,00 PLN
CMV przeciwciała w klasie IgG 30,00 PLN
CMV przeciwciała w klasie IgM 30,00 PLN
Borrelia przeciwciała w klasie IgG                                         35,00 PLN
Borrelia przeciwciała w klasie IgG  metodą Westernblott      80,00 PLN
Borrelia przeciwciała w klasie IgM                                        35,00 PLN
Borrelia przeciwciała w klasie IgM metodą Westernblott      80,00 PLN
Chlamydia trachomatis przeciwciała w klasie IgA 30,00 PLN
Chlamydia trachomatis przeciwciała w klasie IgG 30,00 PLN
Chlamydia trachomatis przeciwciała w klasie IgM 30,00 PLN
Chlamydia pneumoniae przeciwciała w klasie IgA 32,00 PLN
Chlamydia pneumoniae przeciwciała w klasie IgG 31,00 PLN
Chlamydia pneumoniae przeciwciała w klasie IgM 31,00 PLN
Mycoplasma pneumoniae przeciwciała w klasie IgA 32,00 PLN
Mycoplasma pneumoniae przeciwciała w klasie IgG 32,00 PLN
Mycoplasma pneumoniae przeciwciała w klasie IgM 32,00 PLN
Toksoplazma gondii przeciwciała w klasie IgG 25,00 PLN
Toksoplazma gondii przeciwciała w klasie IgM 25,00 PLN
Yersinia enterocolitica przeciwciała w klasie IgA                         30,00 PLN
Yersina enterocolitica przeciwciała w klasie IgG 30,00 PLN
Yersinia enterocolitica przeciwciała w klasie IgM 30,00 PLN
EBV:EBNA przeciwciała w klasie IgG (mononukleoza) 37,00 PLN
EBV: VCA przeciwciała w klasie IgG (mononukleoza) 37,00 PLN
EBV: VCA przeciwciała w klasie IgM (mononukleoza) 37,00 PLN
Mononulkeoza (VCA IgG, VCA IgM, EBNA IgG) 90,00 PLN
Helicobacter pylori przeciwciała w klasie IgG 25,00 PLN
AUTOIMMUNOLOGIA
Antygen HLA – B27- PCR 180,00 PLN
Antykoagulant tocznia 95,00 PLN
CCP - przeciwciała przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi 35,00 PLN
CIC-C1q ELISA (przeciwciała w klasie IgG)                            36,00 PLN
Przeciwciała przeciw β2-Glicoprotein w klasie IgG 65,00 PLN
Przeciwciała przeciw β2-Glicoprotein w klasie IgM 65,00 PLN
ANA przeciwciała przeciwjądrowe                                           35,00 PLN
ANA Profil 3 przeciwciała przeciwjądrowe                              110,0 PLN
ds-DNA przeciwciała przeciw dwuniciowemu DNA                35,00 PLN
Przeciwciała przeciw antygenom jądrowym i cytoplazmatycznym 80,00 PLN
ANA ASMA AMA Profil podstawowy 40,00 PLN
Profil 9 przeciwciała przeciw swoistym antygenom wątroby 100,00 PLN
c-ANCA (ilościowo) przeciwciała                                             36,00 PLN
p-ANCA (ilościowo) przeciwciała                                            36,00 PLN
Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgM                                    40,00 PLN
Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgG 40,00 PLN
Przeciwciała przeciw C1q w klasie IgG 32,00 PLN
Antygen HLA – B27- PCR 180,00 PLN
Przeciwciała przeciw GBM – błona podstawna kłębuszków 60,00 PLN
Prokalcytonina 90,00 PLN
SEROLOGIA
Grupa krwi                                                                                    33,00 PLN
Alloprzeciwciała z układów grupowych krwinek czerwonych 30,00 PLN
MIKROBIOLOGIA
Wymaz z gardła 25,00 PLN
Wymaz z jamy ustnej 30,00  PLN
Wymaz z nosa 25,00 PLN
Wymaz z migdałków 25,00 PLN
Wymaz z ucha 25,00 PLN
Wymaz z rany 38,00 PLN
Wymaz z cewki moczowej 20,00 PLN
Wymaz z worka spojówkowego 25,00 PLN
Wymaz z przetoki 25,00 PLN
Plwocina - posiew 25,00 PLN
Krew – posiew (tlenowce) 30,00 PLN
Krew – posiew (beztlenowce) 40,00 PLN
Płyn z jam ciała- posiew (tlenowce) 20,00 PLN
Płyn z jam ciała – posiew (beztlenowce) 20,00 PLN
Mocz-posiew 20,00 PLN
Płyn stawowy- posiew (punktat) 20,00 PLN
Posiew w kierunku grużlicy (BK) 30,00 PLN
Posiew w kierunku beztlenowców z innych materiałów 25,00 PLN
Posiew - ropa 30,00 PLN
Clostridium difficilae w kale 60,00 PLN
Niekrętkowy test RPR 8,00PLN


PANELE  BADAŃ 

                                                                  

PANEL OGÓLNY 117,00 PLN
MORFOLOGIA KRWI OBWODOWEJ 6,00 PLN
CRP 10,00 PLN
MOCZ BADANIE OGÓLNE 6,00 PLN
ALT 6,00 PLN
AST 6,00 PLN
ALP 7,00 PLN
GGTP 7,00 PLN
BIL-T 6,00 PLN
BIAŁKO CAŁKOWITE 6,00 PLN
CHOLESTEROL CAŁKOWITY 5,00 PLN
CHOLESTEROL FRAKCJI LDL 1,00 PLN
CHOLESTEROL FRAKCJI HDL 5,00 PLN
TRÓJGLICERYDY 6,00 PLN
MAGNEZ 3,00 PLN
POTAS 5,00 PLN
SÓD 6,00 PLN
GLUKOZA 5,00 PLN
KREATYNINA 5,00 PLN
KWAS MOCZOWY 6,00 PLN
TSH 13,00 PLN
LIPIDOGRAM 15,00 PLN
CHOLESTEROL CAŁKOWITY 5,00 PLN
CHOLESTEROL FRAKCJI LDL 1,00 PLN
CHOLESTEROL FRAKCJI HDL 5,00 PLN
TRÓJGLICERYDY 6,00 PLN
PANEL WĄTROBOWY 34,00 PLN
ALT 6,00 PLN
AST 6,00 PLN
ALP 7,00 PLN
GGTP 7,00 PLN
BIL-T 6,00 PLN
BIAŁKO CAŁKOWITE 6,00 PLN
PANEL WĄTROBOWY ROZSZERZONY  82,00 PLN
ALT 6,00 PLN
AST 6,00 PLN
ALP 7,00 PLN
GGTP 7,00 PLN
BIL-T 6,00 PLN
Anty-HCV 25,00 PLN
Anty-HBS 15,00 PLN
BIAŁKO CAŁKOWITE 6,00 PLN
PROTEINOGRAM 13,00 PLN
PANEL SERCOWY                                                              23,00 PLN
CHOLESTEROL CAŁKOWITY 5,00 PLN
CHOLESTEROL FRAKCJI LDL 1,00 PLN
CHOLESTEROL FRAKCJI HDL 5,00 PLN
TRÓJGLICERYDY 6,00 PLN
MAGNEZ 3,00 PLN
POTAS 6,00 PLN
PANEL TARCZYCOWY ROZSZERZONY    79,00PLN
TSH 13,00 PLN
fT4 13,00 PLN
fT3 13,00 PLN
Anty-TPO 30,00 PLN
Anty-TG 30,00 PLN
PANEL NERKOWY             19,00 PLN
KREATYNINA 5,00 PLN
MOCZNIK 6,00 PLN
POTAS 6,00 PLN
SÓD 6,00 PLN
PANEL CUKRZYCOWY 39,00 PLN
GLUKOZA 5,00 PLN
HEMOGLOBINA GLIKOWANA 17,00 PLN
MOCZ BADANIE OGÓLNE 5,00 PLN
KREATYNINA 5,00 PLN
CHOLESTEROL CAŁKOWITY 5,00 PLN
CHOLESTEROL FRAKCJI LDL 1,00 PLN
CHOLESTEROL FRAKCJI HDL 5,00 PLN
TRÓJGLICERYDY 6,00 PLN
PANEL KOBIETY PLANUJACEJ CIAŻĘ               207,00 PLN
MORFOLOGIA KRWI 5DIF. 6,00 PLN
MOCZ BADANIE OGÓLNE 5,00 PLN
GRUPA KRWII 30,00 PLN
GLUKOZA 5,00 PLN
HIV 22,00 PLN
Anty-HCV 25,00 PLN
HBSAG 15,00 PLN
TOKSOPLAZMA GONDII IgM 25,00 PLN
TOKSOPLAZMA GONDII IgG 25,00 PLN
CMV (CYTOMEGALOVIRUS) IgM 28,00 PLN
CMV (CYTOMEGALOVIRUS) IgG 27,00 PLN
Niekrętkowy RPR 8,00 PLN
PANEL DO ZABIEGU                                                            121,00 PLN
MORFOLOGIA KRWI 5DIF. 6,00 PLN
MOCZ BADANIE OGÓLNE 5,00 PLN
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) 7,00 PLN
INR (czas protrombinowy) 7,00 PLN
GRUPA KRWII 23,00 PLN
HIV 1/2 przeciwciała 22,00 PLN
HCV przeciwciała 25,00 PLN
HBSAG 15,00 PLN
GLUKOZA 5,00 PLN
KREATYNINA 5,00 PLN
POTAS 6,00 PLN
SÓD 6,00 PLN
PANEL REUMATOLOGICZNY                                      76,00 PLN
MORFOLOGIA KRWI OBWODOWEJ 6,00 PLN
CRP- białko C-reaktywne 10,00 PLN
CCP - przeciwciała przeciw cyklicznemu cytrulinoawanemu peptydowi 35,00 PLN
ANA przeciwciała przeciwjądrowe                                           35,00 PLN
PANEL REUMATOLOGICZNY POSZERZONY   359,00 PLN
MORFOLOGIA KRWI OBWODOWEJ 6,00 PLN
CRP- białko C-reaktywne 10,00 PLN
OB. 4,00 PLN
RF 12,00 PLN
CCP- przeciwciała przeciw cyklicznemu cytrulinoawanemu peptydowi 35,00 PLN
ANA -przeciwciała przeciwjądrowe                                           30,00 PLN
CHLAMYDIA TRACHOMATIS przeciwciała w klasie IgM 30,00 PLN
CHLAMYDIA TRACHOMATIS przeciwciała w klasie IgG 30,00 PLN
CHLAMYDIA TRACHOMATIS przeciwciała w klasie IgA 30,00 PLN
CHLAMYDIA PNEUMONIAE przeciwciała w klasie IgM 31,00 PLN
CHLAMYDIA PNEUMONIAE przeciwciała w klasie IgG 31,00 PLN
YERSINIA ENTEROCOLITICA przeciwciała w klasie IgM 30,00 PLN
YERSINIA ENTEROCOLITICA przeciwciała w klasie IgG 30,00 PLN
YERSINIA ENTEROCOLITICA przeciwciała w klasie IgA 30,00 PLN
BORRELIA IgM 30,00 PLN
BORRELIA IgG 30,00 PLN