Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

Poradnia Reumatologiczna Cena
Konsultacja reumatologiczna bez badań dodatkowych 150 PLN
Konsultacja reumatologiczna z wykonaniem badania USG stawów 200 PLN
Konsultacja reumatologiczna z nakłuciem stawu i   ew. podaniem leku dostawowo   250 PLN
Konsultacja reumatologiczna   z wykonaniem RTG jednej okolicy   200 PLN

 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Cena
Konsultacja ortopedyczna bez badań dodatkowych( konsultacja obejmuje również kwalifikację do leczenia operacyjnego)   200 PLN

Ortopedyczny panel diagnostyczny  

a) konsultacja ortopedyczna + zdjęcie szwów

b) konsultacja ortopedyczna + założenie opatrunku

230 PLN

Ortopedyczny panel diagnostyczny

a) konsultacja ortopedyczna + zszycie rany do 3 cm

b) konsultacja ortopedyczna + RTG jednej okolicy

c) konsultacja ortopedyczna + nakłucie stawu z   ewentualnym   podaniem leku

250 PLN

 

Poradnia Rehabilitacyjna Cena
Konsultacja lekarska 150 PLN

 

Poradnia Leczenia Otyłości Cena
Konsultacja lekarska 120 PLN
Konsultacja dietetyka   30 PLN

 

Poradnia Chorób Metabolicznych Cena
Konsultacja lekarska 120 PLN

 

Poradnia Osteoporozy Cena
Konsultacja lekarska 150 PLN

 

Każdorazowo pacjent otrzymuje pisemne podsumowanie konsultacji lekarskiej obejmujący: diagnozę, opis badania fizykalnego i wykonanych procedur, zalecenia, ewentualnie recepty, skierowania.