Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

Centrum Reumatologii Sp. z o.o. w Ustroniu zatrudni na umowę zlecenie technika elektroradiologii.

Praca w Pracowni Rezonansu Magnetycznego, Pracowni Densytometrycznej i Pracowni RTG.

CV dostarczyć należy osobiście (ul. Szpitalna 11 w Ustroniu) bądź mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) z dopiskiem „praca technik radiologii”.

Za miesiąc uchwała antysmogowa wchodzi w życie

Zapisy uchwały, która ma obowiązywać na obszarze całego województwa przez cały rok dotyczą wszystkich użytkowników pieców, kotłów i kominków na paliwo stałe. Od chwili jej wejścia w życie nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 procent.

Głównym celem uchwały ma być poprawa jakości powietrza w regionie, która przekłada się na stan zdrowia i jakość życia mieszkańców. Sama uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, tylko złych jakościowo paliw.

Czytaj więcej...

Centrum w sieci szpitali

Jesteśmy w sieci szpitali. Na najbliższe 4 lata mamy zapewnioną stabilność finansową. Nasza droga do sieci była długa i trudna, ale pokazała, że warto walczyć do końca. To była praca zespołowa.

Czytaj więcej...

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO, ZWANEGO DALEJ „NABYWCĄ” I/LUB „UŻYTKOWNIKIEM” WYDAWANEGO PRZEZ ŚLĄSKIE CENTRUM REUMATOLOGII, REHABILITACJI I ZAPOBIEGANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W USTRONIU SP. Z O.O., ZWANE DALEJ “WYDAWCĄ” LUB „ŚLĄSKIM CENTRUM REUMATOLOGII”.

 

I. WARUNKI OGÓLNE


1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy na miejscu w kasie (ul. Szpitalna 11, 43-450 Ustroń) i do przyjmowania go do realizacji w Śląskim Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. ul. Szpitalna 11, 43-450 Ustroń.
2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej ustalonej wartości nominalnej Vouchera.
3. Voucher może być realizowany wyłącznie w Śląskim Centrum Reumatologii.
4. Voucher może być zrealizowany zgodnie z zakresem określonym w treści Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze na zakup badania laboratoryjnego i densytometrycznego oraz badania rezonansem magnetycznym w Śląskim Centrum Reumatologii. Cenniki badań są dostępne na stronie internetowej www.reumatologiczny.pl oraz w kasie na miejscu.
5. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
6. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
8. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
9. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Termin ważności nie może być dłuższy niż 3 miesiące od daty zakupu Vouchera.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA


1. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera w Śląskim Centrum Reumatologii, w przypadku realizacji badań densytometrycznych lub rezonansu magnetycznego.
2. Badania laboratoryjne wykonywane są w Śląskim Centrum Reumatologii codziennie od poniedziałku do piątku. Punkt pobrań czynny jest w godz. 7.15- 11.00. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
3. Śląskie Centrum Reumatologii przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności, pieczęć Wydawcy i podpis Wydawcy. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa, niż wartość Vouchera.
4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny, gdy wartość świadczonej usługi, z której Użytkownik ma zamiar skorzystać, jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.
5. Śląskie Centrum Reumatologii ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
1) upłynął termin ważności Vouchera,
2) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.reumatologiczny.pl oraz w recepcji Śląskiego Centrum Reumatologii. Śląskie Centrum Reumatologii ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde jego żądanie.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy oraz w recepcji Śląskiego Centrum Reumatologii.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

ODWIEDŹ

SŁONECZNY SZPITAL

dowiedz się więcej