Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

 

 

 zdjęcie mess 3    23.10.2019       UMOWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI Z WYKONAWCĄ  PODPISANA , BĘDZIE NOWY BLOK OPERACYJNY!

 Prezes Zarządu Janusz Król podpisał umowę na modernizację bloku operacyjnego z  Krzysztofem Króliczkiem Prezesem firmy Przedsiębiorstwo Budowlane ,,KOMPLEKS''- Krzysztof Króliczek i Wspólnicy Spółka Jawna. Głównym wykonawcą prac modernizacyjnych została firma z Jastrzębia Zdroju, która została wyłoniona w drodze postępowania przetargowego spośród trzech firm. Wartość prac budowlanych i instalacyjnych wraz ze sprzętem medycznym opiewa na kwotę 10,5 mln złotych.

 

   

       Inwestycja ta stanowi jedną z największych i najbardziej oczekiwanych inwestycji realizowanych dotychczas w Spółce. W jej ramach powstanie zupełnie nowy podzielony na strefy blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi oraz pozostałą integralną infrastrukturą, przebudowana zostanie szósta ,ostatnia kondygnacja budynku. Budowa potrwa 12 miesięcy, oddanie inwestycji zaplanowano na koniec 2020 roku. Na modernizację bloku operacyjnego na którym operowanych jest średnio 1000 pacjentów rocznie, szpital otrzymał dofinansowanie w kwocie 10,5 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

       W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na pozostałą część wyposażenia oraz sprzęt medyczny.

 

zdjecie messzdjęcie mess 3