Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

Przedświąteczne spotkanie

Prezes Zarządu Cezary Tomiczek serdecznie zaprasza na przedświąteczne spotkanie Pracowników i Pacjentów.

 1a