Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

Centrum Reumatologii Sp. z o.o. poszukuje...
Pracownika administracyjno- organizacyjnego do realizacji projektu finansowanego z funduszy europejskich

Wymagania:
- preferowane wykształcenie wyższe,
- doświadczenie w pracach administracyjno- biurowych i organizacyjnych,
- kreatywność, dobra organizacja pracy, samodzielność,
- umiejętność analitycznego myślenia,
- umiejętność pracy pod presją czasu, biegła obsługa pakietu MS Office i internetu,
- czynne prawo jazdy kat. B
- mile widziane doświadczenie w projektach EFS oraz znajomość dokumentów dotyczących programów operacyjnych finansowanych z EFS lub EFRR na lata 2014-2020, obsługa SL2014, SOWA

Zakres obowiązków:
- przeprowadzanie kampanii informacyjno- promocyjnych oraz rekrutacja uczestników projektu,
- organizacja doradztwa, szkoleń,
- sporządzanie formularzy, dokumentacji projektowej,
- obsługa administracyjna i logistyczna biura projektu,
- stały kontakt z uczestnikami projektu, szkoleniowcami, lekarzami, doradcami zawodowymi,
- nadzór nad prowadzonymi formami wsparcia

Zgłoszenia wraz z CV prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
• Administrator danych i kontakt do niego: Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu (43-450) przy ul. Szpitalnej 11.
• Kontakt do inspektora ochrony danych: We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się elektronicznie z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko Pracownik administracyjno- organizacyjny w projekcie UE
• Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Pracownik administracyjno- organizacyjny w projekcie UE (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Prezes Zarządu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
• Uprawnienia:
o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
• Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.