Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

Poprawiamy warunki pracy


Centrum Reumatologii Sp. z o. o. realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa warunków pracy pracowników zatrudnionych w szpitalu”, za nami pierwszy etap realizacji projektu.
Zrealizowano zakup urządzeń medycznych oraz żelowych podkładek pod myszki komputerowe. Niebawem zostaną również zakupione wózki, usprawniające wymianę pościeli, belownica do odpadów. Następnie rozpocznie się kolejny etap projektu – szkolenia. W projekcie przewidziano szkolenia dla kadry zarządzającej, następnie w szkoleniach weźmie udział personel medyczny i pracownicy administracji.


Działania w zakresie projektu przyczynią się bezpośrednio do poprawy warunków pracy. Poszczególne grupy zawodowe w Centrum Reumatologii Sp. z o. o. zostaną doposażone w skuteczne narzędzia pracy umożliwiające redukcję niekorzystnych czynników zdrowotnych.
Wartość projektu: 339 862,50 zł
Dofinansowanie projektu ze środków europejskich : 288 883,12 zł
Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 10 195,88 zł

praca