Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

Światowy Dzień Reumatyzmu

Celem obchodzonego 12 października Światowego Dnia Reumatyzmu jest propagowanie wiedzy na temat chorób reumatycznych i podnoszenie świadomości na temat ich skutków. Wczesne wykrycie choroby
i poddanie się właściwej terapii spowalnia rozwój choroby, łagodzi jej objawy i daje pacjentowi większe szanse na sprawne funkcjonowanie.

Przy naszym Centrum działa Poradnia Reumatologiczna. Mogą do niej zgłaszać się Pacjenci ubezpieczeni, ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub od lekarza z poradni specjalistycznej. Zapisu do poradni można dokonać osobiście bądź pod numerem telefonu: 33/854 26 40 wew.333 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 (należy podać imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i telefon kontaktowy). Podczas zapisu ustalana jest data wizyty i nazwisko lekarza konsultującego (Pacjent zostaje wpisany w kolejkę oczekujących).

W celu rejestracji na wyznaczoną wizytę Pacjent winien przedstawić:
Oryginał skierowania do poradni
Legitymacje emeryta lub rencisty
Elektroniczna kartę ubezpieczenia zdrowotnego(dotyczy ubezpieczonych w Śląskim oddz.NFZ)
Dokument potwierdzający ubezpieczenia- ZUS ZUA, RMU-A
NIP zakładu pracy i NIP osobisty
Prosimy również o zabranie ze sobą posiadanej dokumentacji z dotychczasowego
leczenia oraz posiadanych wyników aktualnych badań – laboratoryjnych i obrazowych.